Webinary | Tematy z dziedziny pedagogiki specjalnej

  • dojrzałość szkolna
  • praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • tworzenie indywidualnego planu kształcenia
  • środki wsparcia w szkole podstawowej
  • tematy z zakresu logopedii
  • adaptacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • praca z uczniami z innym językiem ojczystym

KATEGORIE:

Tematy z dziedziny pedagogiki specjalnej Tematy z zakresu psychologii Zjawiska patologii społecznej Tematy z zakresu logopedii Tematy z zakresu pedagogiki Wychowanie fizyczne on-line Tematy z zakresu ekonomii, finansów i podatków Tematy z zakresu informatyki Tematy poruszające tematykę socjalną Tematy z zakresu prawa

Aktualne webinary